สนามการค้าอย่าเป็นสนามรบ

ทันทีที่ปรากฏข่าวและภาพ ว่ามีหน่วยงานความมั่นคงไทย ส่งเสบียงหนุนทหารพม่า โดยส่งเสบียงอาหารและข้าวสาร
สนับสนุนกองกำลังทหารพม่าบริเวณชายแดนริมแม่น้ำสาละวิน หลังจากฐานทหารพม่าถูกกองกำลังทหารกะเหรี่ยง
เคเอ็นยู (KNU) ปิดเส้นทางลำเลียงและเชื่อมต่อกับกองทัพ จากส่วนกลาง ทำให้ตามฐานปฎิบัติการต่างๆ ขาดแคลน
เสบียงอย่างหนักก็กลายเป็นประเด็นเผือกร้อนลวกมือทั้งกองทัพบกและ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในทันที

อ่านต่อได้ในฉบับ