Digiqole ad

สนช.ผนึกพลังทีมผู้เชี่ยวชาญ ม.ศิลปากร จัดงานนิทรรศการ “Bloom 2022: The Southern Blooming” อวดโฉมผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชายแดนใต้ผลตอบรับเกินคาด

 สนช.ผนึกพลังทีมผู้เชี่ยวชาญ ม.ศิลปากร จัดงานนิทรรศการ “Bloom 2022: The Southern Blooming” อวดโฉมผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชายแดนใต้ผลตอบรับเกินคาด
Social sharing
Digiqole ad

ปิดฉากไปแล้วอย่างงดงามกับงานแสดงนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์  (The Southern Blooming) ผ่านการอวดโฉม 20 ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี เป็นประธานเปิดในพิธีและร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีทางคณะผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร และตัวแทนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้การต้อนรับ ณ แพวิศวาดี (โกดังพี่ป๋อง) ถนนปัตตานีภิรมย์ ย่านเมืองเก่าปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2565

 

นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (The Southern Blooming) จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ภายใต้ กิจกรรมการพัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่ถือได้ว่าเป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่ AEC ทางภาคใต้ของประเทศไทย  ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้ มีจำนวน 20 ผลงานเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมที่ปรึกษาและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีแนวคิดการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับสู่ตลาดสากลประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มอาหารและสมุนไพร กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน เช่น การปรับเปลี่ยนลวดลายผ้าบาติกและวัสดุที่ใช้ในการย้อมสี จากกลุ่มเก๋บาติก, การพัฒนาน้ำผึ้งมาเป็นเยลลี่น้ำผึ้ง จากร้านชันโรงแว้งที่รัก, การพัฒนาหน่อไม้กวนเป็นลูกอมหน่อไม้ จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตกรบ้านเตาะดีเม๊าะ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเซรัมบำรุงผิวหน้า จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปพิกุลทอง OK DEE เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมการจัดแสดงผลงานเปิดตลาดนวัตกรรมและกิจกรรมนิทรรศการมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับคนในพื้นที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนา ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการขยายผลทางธุรกิจในอนาคต โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่น รวมถึงเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมตลาดนวัตกรรม ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วม

ออกร้านทั้งสิ้น 15 ราย ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม และจำหน่ายสินค้าหมดอย่างรวดเร็ว รวมถึงผู้ประกอบการบางรายยังได้รับยอดการสั่งซื้อผ่านการแสดงผลงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนนาในหัวข้อ “การสร้างโอกาสทางธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์อย่างยั่งยืน” จากผู้ทรงคุณวุฒิจาก สนช.  และทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาอัตลักษณ์ให้สามารถเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและความคิดเห็นเพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไป

ด้านความคิดเห็นจากทีมผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต ผู้จัดการโครงการกิจกรรมการพัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน และอาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า “โครงการนี้ได้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจให้ผู้ประกอบการได้ก้าวข้ามขีดความสามารถและยกระดับสู่ตลาดสากล การจัดโครงการครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกหน่วยจนประสบความสำเร็จอย่างดี ผลการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าดีเกินคาดค่ะ”

อาจารย์ศุภชัย แกล้วทนงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ กล่าวว่า “โครงการนี้ ผมตั้งใจออกแบบโดยใช้ธีมงานให้เสมือนแพปลาด้วยสถานที่ติดกับแม่น้ำปัตตานีสะท้อนวิถีอาชีพของชาวบ้านที่ทำประมง เน้นโทนสีฟ้า-ขาวบวกกับการจัดแสงสีให้มีความตื่นตา ตื่นใจสำหรับผู้ที่เข้าชมกิจกรรมครั้งนี้ ครับ”

จากการจัดโครงการดังกล่าว ทำให้ได้รับข้อเสนอแนะและผลตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น

นายเฉลิมศักดิ์ จักรกาญจน์ เครื่องหนังสันกาลาคีรี กล่าวว่า “เป็นโครงการที่ดีมาก ขอบคุณทีมคณาจารย์จาก ม.ศิลปากรที่มีอาจารย์เก่งๆ มาให้ความรู้ แนะนำพัฒนา Product ได้ผลตอบรับจากลูกค้าดีมาครับ มีการสั่งจองล่วงหน้าด้วยครับ”

นางสาวซาอีเราะห์ ดอเลาะ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาส้มโอปูโกยะรัง กล่าวว่า “จากเดิมแค่ขายส้มโอเป็นลูกๆ ซึ่งเป็นส้มโอปลอดสาร ออร์แกนิค 100 % ของจังหวัดปัตตานี เมื่อได้รับความรู้จากทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยพัฒนาต่อยอดจากส้มโอที่คัดเกรดเหลือทิ้งมาเป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นตัวใหม่ ทำให้คนทั่วไปรู้จักมากขึ้น แม้แต่คนในท้องถิ่นก็สนใจมากค่ะ”

สำหรับผู้ที่สนใจสินค้าชุมชนอัตลักษณ์ชายแดนใต้ และพลาดการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่เพจ Bloom: The Southern Blooming สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
093-729-1665 คุณศิริเพ็ญ

 

Facebook Comments

Related post