Digiqole ad

สนช.จัดงานแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์อวดโฉมผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ภาคใต้ชายแดน พร้อมเปิดตลาดนัดนวัตกรรมขยายช่องการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่

 สนช.จัดงานแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์อวดโฉมผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ภาคใต้ชายแดน พร้อมเปิดตลาดนัดนวัตกรรมขยายช่องการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการอวดโฉมกว่า 20 ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ภาคใต้ชายแดน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Southern Blooming”  พร้อมกับเปิดตลาดนัดนวัตกรรมเพื่อเป็นการขยายช่องการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ แพวิศวาดี (โกดังพี่ป๋อง) ถนนปัตตานีภิรมย์ ย่านเมืองเก่าปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2565

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้มีการจัด “นิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (BLOOM 2022 : The Southern Blooming)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มโอกาสทางการค้าและเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งด้านพหุวัฒนธรรม วิถีชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งถือเป็นโอกาสในการการเปิดประตูสู่การเชื่อมโยงไปยัง AEC ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

ในปีนี้ สนช. ได้ร่วมกับทีมที่ปรึกษาและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้จัดการโครงการจัดงาน ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ในชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จำนวนมากกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มอาหารและสมุนไพร กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และ กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีแนวคิดการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับสู่ตลาดสากล โดยทีมนักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ อาทิ อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดร. กรกต อารมณ์ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ  อาจารย์ภัทรนิษฐ์ ศรีบุรีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร อาจารย์ศุภชัย แกล้วทนงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าไลฟ์สไตล์ อาจารย์พรหมพิริยะ หงษ์ยนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร  จนทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและนำไปใช้ได้จริง ได้แก่ การปรับเปลี่ยนลวดลายผ้าบาติกและวัสดุที่ใช้ในการย้อมสี จากกลุ่มเก๋บาติก การพัฒนาน้ำผึ้งมาเป็นเยลลี่น้ำผึ้ง จากร้านชันโรงแว้งที่รัก การพัฒนาหน่อไม้กวนเป็นลูกอมหน่อไม้ จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตกรบ้านเตาะดีเม๊าะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเซรัมบำรุงผิวหน้า จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปพิกุลทอง OK DEE เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจะนำมาจัดแสดงใน “นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (The Southern Blooming)” ณ แพวิศวาดี (โกดังพี่ป๋อง) ถนนปัตตานีภิรมย์ ย่านเมืองเก่าปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ภายในงานยังคงมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “การสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์อย่างยั่งยืน” กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก อาหาร และเครื่องดื่ม กิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และการนำเสนอหนังสั่นที่ถ่ายทำจากผลิตภัณฑ์ทั้ง 20 ผลิตภัณฑ์ ในมุมมองที่สะท้องด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนา สู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นการสร้างการรับการรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย สามารถต่อยอดให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชม “นิทรรศการ The Southern Blooming ” และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ที่ผ่านการพัฒนาจากในโครงการ ณ แพวิศวาดี (โกดังพี่ป๋อง) ถนนปัตตานีภิรมย์ ย่านเมืองเก่าปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 น.  และผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 093-729-1665 คุณศิริเพ็ญ หรือติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทางเพจ Bloom: The Southern Blooming

สำหรับกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน และตลาดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีจำนวน ๒๒ ชุมชน ได้แก่

 1. วิสาหกิจชุมชนอิบหนุเมาว์ลา
 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มซาลามัต
 3. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาส้มโอปูโกยะรัง
 4. Wcare
 5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมสีมายาหน้าถ้ำ
 6. ยาริงบาติก
 7. ชันโรงแว้งที่รัก
 8. วิสาหกิจชุมชน Fananda บ้านเจ๊ะเด็ง
 9. ตานีบาติก
 10. วิสาหกิจอามีนตาลโตนด
 11. วิสาหิจชุมชนเกษตรแปรรูปพิกุลทอง OK Dee
 12. เครื่องหนังสันกาลาคีรี
 13. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเตาะตีเม๊าะ
 14. Change
 15. Digital4peace
 16. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมน้ำผึ้งป่าสู่ตลาดออนไลน์
 17. Sarang
 18. Adelkraf
 19. กลุ่มเก๋บาติก
 20. กลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชา/เครื่องแกง
 21. กลุ่มกระจูดโคกพะยอม
 22. วิสาหกิจชุมชนกัทลี หัตถกรรมกาบกล้วย

Bloom Deep South

กิจกรรมการพัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรม

สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

โดย #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

#NIA

#BLOOM2022

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Related post