Digiqole ad

สธ.แนะเว้นระยะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่-วัคซีนโควิด ตามข้อแนะนำบริษัทผู้ผลิตวัคซีน

 สธ.แนะเว้นระยะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่-วัคซีนโควิด ตามข้อแนะนำบริษัทผู้ผลิตวัคซีน

พญ.สุชาดา เจียมศิริ ผอ.กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะเริ่มในเดือน พ.ค.-ส.ค. ขณะที่วัคซีนโควิด-19 คาดจะเริ่มฉีดจำนวนมากตั้งแต่เดือน มิ.ย. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกัน หากได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อน ก็ควรเว้นไป 4 สัปดาห์ แล้วจึงฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือหากได้รับวัคซีนโควิด-19 ก่อน ก็ขึ้นอยู่กับเป็นวัคซีนของบริษัทใด หากเป็นวัคซีนของบริษัท แอสตร้าเซเนก้าฯ ผู้ผลิตแนะนำให้เว้นระยะการฉีดวัคซีนช่วงเข็มแรกกับเข็มที่ 2 ประมาณ 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน ซึ่งสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คั่นกลางได้ โดยเมื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกแล้ว ให้เว้นไป 4 สัปดาห์ แล้วจึงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากนั้นจึงไปฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ตามกำหนด แต่หากเป็นวัคซีนของบริษัท ซิโนแวคฯ จะต้องเว้นช่วงระหว่างวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่ 2 ประมาณ 2-4 สัปดาห์ ดังนั้น หากเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อน ก็ต้องฉีดให้ครบ 2 เข็ม แล้วเว้นไปอีก 4 สัปดาห์ จึงค่อยไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

Advertisement
Advertisement
Facebook Comments

Related post