Digiqole ad

สธ. แนะนำการใช้ “Rapid Antigen Test”

 สธ. แนะนำการใช้ “Rapid Antigen Test”
สธ. แนะนำการใช้ Rapid Antigen Test ดังนี้
1. ตรวจในสถานบริการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้น
2. ชุดตรวจต้องผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียน อย.
3. การเก็บตัวอย่าง ให้ทำตามที่ชุดตรวจกำหนด
4. ใช้เพื่อคัดกรองเบื้องต้น และควรได้รับการตรวจยืนยันด้วย RT-PCR
5. สถานที่ตรวจ Rapid Antigen Test ต้องมีช่องทางด่วนให้ผู้มีผลบวก และเตรียมพร้อมจัดกระบวนการรับการรักษา คัดแยกความรุนแรง และการทำ Home isolation กับผู้ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/EEmMC

Related post