Digiqole ad

สธ.เตรียมปรับมาตรการให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ทั้งมาตรการสาธารณสุขและมาตรการทางสังคม เสนอ ศปก.ศบค.

 สธ.เตรียมปรับมาตรการให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ทั้งมาตรการสาธารณสุขและมาตรการทางสังคม เสนอ ศปก.ศบค.
Social sharing
Digiqole ad
เนื่องจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้นำเสนอปรับมาตรการให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ทั้งมาตรการสาธารณสุขและมาตรการทางสังคม เสนอ ศปก.ศบค. ดังนี้
– การจำกัดการเดินทางนอกพื้นที่ โดยเฉพาะห้ามการเคลื่อนย้ายระหว่างจังหวัด โดยมีการหารือให้หน่วยงานต่างๆ ตั้งจุดตรวจ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายข้ามพื้นที่
– การปรับมาตรการ Work From Home ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้สูงสุด
– การขอความร่วมมือในการเปิด-ปิดกิจการ เช่น ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งกิจการประเภทเดียวกัน ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ข้าวต้มรอบดึก เป็นต้น
– การปรับเวลาการให้บริการขนส่งสาธารณะ ให้สอดคล้องกับมาตรการ
โดยการจะลดเวลาหรือปรับมาตรการ จะต้องคำนึงถึงความจำเป็น หากมีการจำกัดเวลาแล้วเกิดเหตุฉุกเฉิน ประชาชนต้องได้รับความปลอดภัย
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นการเตรียมปรับมาตรการเท่านั้น ซึ่งจะมีการนำเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
Facebook Comments

Related post