Digiqole ad

สธ.ดูแลประชาชนที่ถูกเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 จากหมอพร้อมให้ฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อและ อีกหลายสถานที่ที่จัดให้

 สธ.ดูแลประชาชนที่ถูกเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 จากหมอพร้อมให้ฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อและ อีกหลายสถานที่ที่จัดให้
Social sharing
Digiqole ad

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าว การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ที่ถูกเลื่อนจากการลงทะเบียนหมอพร้อม ระหว่างเดือนมิถุนายน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการที่ประชาชนลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านไลน์ออฟฟิเชียล/ แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” สำหรับประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค แต่ประสบปัญหาการถูกเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยเฉพาะในช่วงมิถุนายน 2564 กระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงมอบหมายให้กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนังซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ดูแลประชาชนที่ถูกแจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 จาก ไลน์ออฟฟิเชียล/ แอปพลิเคชัน หมอพร้อม ในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีน โควิด 19 ในเดือนมิถุนายน 2564

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ประชาชนที่ถูกเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 จากหมอพร้อม สามารถลงทะเบียนกับ call center หมอพร้อม โทร. 0 2792 2333 ซึ่งมีจำนวน 180 คู่สาย โดยผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับวันและเวลาที่นัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนให้แกกลุ่มผู้ที่ถูกเลื่อนนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม โดยใช้พื้นที่จำนวน 14,294 ตารางเมตร ณ สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อลดความแออัดจากการเข้าใช้บริการในสถานพยาบาลที่ให้บริการ ‘ฉีดวัคซีน’ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนแผนการระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น โดยผู้ที่จะ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อต้องลงทะเบียนก่อนเท่านั้นไม่มีการ walk in

Facebook Comments

Related post