Digiqole ad

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ทำพิธีถวายพระพรชัย มงคลและลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อม สานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

Advertisement

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/VuUuj

Related post