Digiqole ad

สถาบันอาหารเดินหน้าจัดโครงการ “การศึกษาดูงาน โอกาสสร้างธุรกิจ กัญชา กัญชง : การปลูก อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจอาหาร” พาผู้ประกอบการส่องโอกาสหลังปลดล็อก กัญชา กัญชง

 สถาบันอาหารเดินหน้าจัดโครงการ “การศึกษาดูงาน โอกาสสร้างธุรกิจ กัญชา กัญชง : การปลูก อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจอาหาร” พาผู้ประกอบการส่องโอกาสหลังปลดล็อก กัญชา กัญชง
Social sharing
Digiqole ad

สถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอตุสาหกรรม จัดกิจกรรม “การศึกษาดูงาน โอกาสสร้างธุรกิจ กัญชา กัญชง : การปลูก อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจอาหาร” ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิ.ย. นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วน ทั้งธุรกิจภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเกือบ 40 คน ซึ่งจะได้เรียนรู้กระบวนการจัดการฟาร์มกัญชงอัจฉริยะทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ การขออนุญาตปลูก ระบบการปลูก ขั้นตอนการอนุบาลและดูแลต้นแม่ การโคลนกิ่งพันธุ์ และการตัดช่อดอก ที่คญาฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนคญาบาติก อ.ปักธงชัย ทั้งยังมรโอกาสร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในช่วง Dinner talk: มองหาโอกาสทองของธุรกิจกัญชา กัญชง กับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์กัญชาในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงแนวทางการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ณ รงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในการฝึกอบรมและวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เพื่อหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง ตั้งแต่กระบวนการปลูก การใช้ประโยชน์จากสารสกัด และพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสถาบันอาหาร กล่าวในพิธีเปิด กิจกรรม “การศึกษาดูงาน โอกาสสร้างธุรกิจ กัญชา กัญชง : การปลูก อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจอาหาร” ในวันที่ 29 มิ.ย. 2565 ณ คญาฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนคญาบาติก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ว่า อุตสาหกรรมกัญชากัญชงของไทยมีการตื่นตัวและได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก การปลดล็อกเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา เป็นแรงกระเพื่อมให้ผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีสารสกัดจากกัญชา กัญชงออกสู่ตลาดมากมาย และส่งผลให้ตลาดกัญชา กัญชงเติบโตแบบก้าวกระโดด นับตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท โดย 5 กลุ่มสินค้าที่ต้องจับตา ได้แก่ เครื่องดื่ม อาหาร ยาและอาหารเสริม เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ในปี 2564 มีการผลิตและซื้อขาย “ใบกัญชา” กว่า 9.5 ตัน โดย 65% เป็นการซื้อขายเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนอีก 35% เป็นการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง ต่อเนื่องมาถึงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งพบว่า มีแบรนด์ชั้นนำพัฒนาเครื่องดื่มจากสารสกัดกัญชาและกัญชง ออกสู่ตลาดจำนวนมากและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี แม้อุตสาหกรรมกัญชา กัญชงของไทยจะมีความได้เปรียบด้านสายพันธุ์ เช่น กัญชาพันธุ์หางกระรอก ตะนาวศรี และหางเสือที่ให้สารสำคัญอย่าง Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) ปริมาณสูง มีศักยภาพต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลากหลาย อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์ดังกล่าวไม่ได้พบได้ทั่วไป และต้องการการดูแลเฉพาะทำให้ไม่เป็นที่นิยมในการเพาะปลูก ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องส่งเสริมองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้าใจและการพัฒนาด้านกระบวนการผลิตกัญชา กัญชง ซึ่งจะเป็นปัจจัยเสริมให้อุตสาหกรรมกัญชา กัญชง สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
สถาบันอาหาร หวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถช่วยเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ การนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกัญชา กัญชง โดยสถาบันฯ ตั้งเป้าเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโต เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการได้มีแนวทางสำหรับคว้าโอกาสในธุรกิจที่เปิดกว้างนี้

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่า สถาบันอาหาร ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการยกระดับความสามารถบุคลากร เพิ่มศักยภาพและผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจใหม่อย่างกัญชา กัญชงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดหลักสูตร “Cannabis Workshop for Food and Beverage Products การประยุกต์ใช้กัญชาและกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” ขึ้น ภายในหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสกัดและนำพืชกัญชามาใช้ในอาหาร”
กิจกรรมที่ 2 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”
กิจกรรมที่ 3 : การศึกษาดูงาน “โอกาสสร้างธุรกิจ กัญชา กัญชง : การปลูก อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจอาหาร”

กิจกรรมที่ 1 และ 2 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมแล้วในช่วงเดือน พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในธุรกิจของตนหรือเป็นไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง ต่อไป สำหรับกิจกรรมการศึกษาดูงาน “โอกาสสร้างธุรกิจ กัญชา กัญชง : การปลูก อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจอาหาร” ในวันนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกัญชา กัญชง ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จากผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย, พท.ภ.ดร.บัญชา สุวรรณธาดา ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยโครงการ พัฒนาการแพทย์แผนไทยร่วมสมัย, คุณพริ้งแพรว เกษมคุณ เจ้าของร้านนมนัว, คุณขันติ สุขไพร่ ที่ปรึกษาด้านการลงทุนธุรกิจกัญชากัญชง,คุณเดือนโรจน์ โรจน์รัตนะ ผู้เชี่ยวชาญการนำกัญชา พืชสมุนไพร และเครื่องเทศมาใช้ในอาหาร และคุณชนันญา ดรเขื่อนสม ประธานวิสาหกิจชุมชนคญาบาติก ผู้ประกอบการปลูกกัญชง นอกจากกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร แล้วสถาบันอาหารยังเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกัญชา กัญชง ได้แก่ งานวิจัยด้านการสกัดสารสำคัญและประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่จากกัญชง และบริการตรวจวิเคราะห์ CBD/THC, คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพและความปลอดภัย และการนวดผ่อนคลายด้วยกัญชาบำบัดจาก “ลักษณ์เรซ” จ.บุรีรัมย์ (www.luckrez.com)

ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมที่ 1 และ 2 สถาบันอาหาร กำลังเปิดรับผู้เข้าฝึกอบรมเป็นรุ่นที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันอาหาร หรือหน้าเพจ Facebook บริการฝึกอบรม สถาบันอาหาร

Facebook Comments

Related post