Digiqole ad

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช พุทธศักราช 2566

 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช พุทธศักราช 2566
Social sharing

Digiqole ad

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ของปวงชนชาวไทย

ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ตราบจนเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์ แก่ประเทศชาติและประชาชน อันเป็นรากฐานที่มั่นคงและดำรงต่อเนื่องจนปัจจุบัน  ด้วยผลงานด้านการพัฒนาหลากหลายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ หัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นมรดกแห่งองค์ความรู้ของชาติ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีพระปณิธานแน่วแน่สืบสานตามพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถในการพัฒนาและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม มาเป็นพระนโยบายให้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

เป็นที่ประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ปรากฏแก่สายตาประชาชนชาวไทยและนานาประเทศมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ ต่างรับรู้โดยทั่วกันว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินไทย และประชาคมโลก ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญและหลักยึดเหนี่ยวของพสกนิกรชาวไทย แม้การเสด็จสวรรคตล่วงมาจนปัจจุบัน เหล่าพสกนิกรยังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเสมอมามิเสื่อมคลาย เพื่อให้วันคล้ายวันสวรรคต เป็นวันแห่งการร่วมรำลึก และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 อย่างหาที่สุดมิได้ รัฐบาลจึงกำหนดให้ วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” ซึ่งหมายถึง วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post