Digiqole ad

สถาบันการสร้างชาตินานาชาติ ร่วมพัฒนาสตรีมมิ่งรูปแบบใหม่ เพื่อสนับสนุนการศึกษา

 สถาบันการสร้างชาตินานาชาติ ร่วมพัฒนาสตรีมมิ่งรูปแบบใหม่ เพื่อสนับสนุนการศึกษา
Social sharing
Digiqole ad

สถาบันการสร้างชาตินานาชาติ Nation-Building Institute International (NBII), แพนโดแลป Pandolab Pte Ltd และบริษัทไทยแพนโดซอฟท์จำกัด Thai Pandosoft Co., Ltd ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการสตรีมมิ่งรูปแบบใหม่รวมถึงการใช้แพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาชุมชน และการ สร้างชาติอย่างยั่งยืน

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการสร้างชาติในมิติต่างๆพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันและอนาคตที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตและสังคม การสร้างชาติในมิติต่างๆจึงต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จึงเปิดความร่วมมือกับแพนโดแลป บริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์จากสิงคโปร์และประเทศพันธมิตรกว่า ๒o ประเทศที่มีการร่วมมือกันสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ขับเคลื่อนโดยชุมชน เพื่อพัฒนาและสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนเข้าถึงการศึกษาผ่านแอปพลิเคชันการเรียนการสอนออนไลน์ และแอปพลิเคชันอื่นๆที่เชื่อมโยงมาสู่การสร้างชาติได้

โดยพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารเอสซีจีเอ็กซ์พีเรียน
โดยศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ เป็นตัวแทนจากสถาบันการสร้างชาติ Mr. Navaratnam Velanadam, Chief Executive Officer เป็นตัวแทนจาก แพนโดแลป และ คุณราเมศ วัฒนเสลารัต เป็นตัวแทนจากไทยแพนโดซอฟท์

Facebook Comments

Related post