Digiqole ad

สช.ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มภาคอีสานตอนบน จ.อุดรธานี

 สช.ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มภาคอีสานตอนบน จ.อุดรธานี
Social sharing
Digiqole ad

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มภาคอีสานตอนบน โดยมีนางสาวสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (กศ.จ.) นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากร ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ได้ร่วมกันผลักดันแก้ไขกฎหมายเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศได้เข้าร่วมโครงการกู้ยืมเงินกับ กยศ. โดยเฉพาะให้กู้ยืมแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการอัพสกิล – รีสกิล ผ่านโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัด สช.ทั่วประเทศ และทุกประเภท

รองเลขาธิการ กช.กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงได้ร่วมกันประชุมหารือข้อตกลงกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในประเด็นดังกล่าว และปัจจุบันทาง กยศ.ได้มีโครงการนำร่องให้กับโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ (โรงเรียนบริบาล) มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีโรงเรียนบริบาลที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของ กยศ.ที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนจบแล้วมีงานทำ มีสถานประกอบการรองรับการทำงาน ทำให้ผู้เรียนที่เรียนจบแล้ว มีรายได้มั่นคง มีวินัยทางการเงิน สามารถชำระหนี้คืนกองทุนได้ รวมไปถึงการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการอัพสกิล – รีสกิล ผ่านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศ ในประเภทอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มภาคอีสานตอนบน ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดอุดรธานี และจะเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซ็น โรงเรียนตรัยคุณการบริบาล และโรงเรียนวิชาการบริบาลอุดรธานี ทั้งนี้ จะมีการดำเนินโครงการในกลุ่มภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2566 และกลุ่มภาคอีสานตอนล่าง ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 ต่อไป

 

Facebook Comments

Related post