Digiqole ad

สงขลา รณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก เน้นย้ำ บุหรี่ไฟฟ้า ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

 สงขลา รณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก เน้นย้ำ บุหรี่ไฟฟ้า ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 31 พ.ค.67  เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ คนสงขลาไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม โรงเรียนวรนารีเฉลิม , โรงเรียนมหาวชิราวุธ , วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุระกิจวิทยา,วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน โดยคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกในปีนี้ คือ ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า คนสงขลาไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่ทะลักเข้าสู่ประเทศไทยกำลังเป็นปัญหาใหญ่ คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกของประเทศไทยปี 2567 จึงมุ่งเน้นไปถึงเรื่องของ บุหรี่ไฟฟ้า ข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.) ระบุว่า การแก้ปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ต้องให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องใน 2 เรื่อง คือ การช่วยเหลือผู้ที่ติดบุหรี่อยู่แล้วให้เลิก และการรณรงค์ป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า


.ด้านนายมาหามะพรีสกรี วาเม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า ในกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักสูบหน้าใหม่และวัยรุ่นหญิงที่เริ่มเข้ามาสูบบุหรี่ไฟฟ้า จึงถือเป็นภัยร้ายตัวใหม่ในวัยรุ่น ทำให้วัยรุ่นที่ไม่เคยนิยมสูบบุหรี่มาก่อน เช่นผู้หญิงเข้ามาสนใจสูบบุหรี่ไฟฟ้า จนสุดท้ายนำไปสู่การเสพติดสิ่งเสพติดประเภทอื่นๆ โดยการเลิกบุหรี่ให้สำเร็จสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน เพียงแค่ยึดหลักการตั้งใจ มีเป้าหมาย ไม่รอช้า ไม่หวั่นไหว ไม่ยอมแพ้หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้นำนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ว่า พวกเราคนสงขลาไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีแนวทางคือ 1.พวกเราจะร่วมมือกันรณรงค์และป้องกันประชาชนในจังหวัดสงขลาทุกคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้ปลอดพ้นจากการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ 2. พวกเราจะร่วมกันสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยเฉพาะในโรงเรียน และสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดของเด็กและเยาวชน โดยการบังคับใช้กฎหมาย และการห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด 3.พวกเราจะร่วมกันสื่อสารข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลา ได้รับรู้ถึงอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า จากนั้นได้มีการมอบป้ายสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ โรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย โรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำไปติดตามจุดต่างๆ ของโรงเรียนต่อไป…รณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก เน้นย้ำ บุหรี่ไฟฟ้า ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ คนสงขลาไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน โดยคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกในปีนี้ คือ ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า คนสงขลาไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ณ.ที่ ห้องประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post