Digiqole ad

“สงขลา” ติดตามความคืบหน้าการเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.นี้

 “สงขลา” ติดตามความคืบหน้าการเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.นี้
Social sharing

Digiqole ad

จังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าการเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน นี้

. บ่ายวันนี้ (4 มิ.ย. 67) นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2567 เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมพร้อมในด้านสถานที่ การกำหนดเส้นทาง รูปแบบพิธีการเปิดกิจกรรม รูปแบบขบวน รูปแบบการเชิญธงตราสัญลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การรักษาความปลอดภัยและการจราจร และการส่งต่อธงสัญลักษณ์ฯ ให้กับอำเภอหรือจังหวัดถัดไปบริเวณรอยต่อของพื้นที่ โดยมีพันเอก วาทยุทธ ชูช่วย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 42 นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

วรินทร แสงมาก/ /ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post