Digiqole ad

สงกรานต์อันตราย ยอดตายต้องเท่าไร

 สงกรานต์อันตราย ยอดตายต้องเท่าไร

จะเรียกเป็น หรือไฟไหม้ฟาง ว่าเป็นสไตล์การทำงานของภาครัฐ ของรัฐบาล ก็สุดแต่จะเรียกเถอะ แต่ที่แน่ๆ ต้องเรียกว่า
เป็นงานรูทีนทั้งของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ กับการรายงานข่าวของสื่อมวลชน
อ่านต่อได้ในฉบับ

Advertisement
Facebook Comments

Related post