Digiqole ad

สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการดำเนินโครงการคู่ความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ

 สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการดำเนินโครงการคู่ความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการดำเนินการ ตามแนวทางในการกําหนดกลไก

เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลการดําเนินงานในหัวข้อCore Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (โครงการคู่ความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ) โดยมีนายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการ สคร. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Facebook Comments

Related post