Digiqole ad

สคช. ผนึกพลัง กทม. – สมาคมโรงแรมไทย เปิดหลักสูตรอบรมแม่บ้านการโรงแรม พร้อมเสิร์ฟคนเข้าทำงานโรงแรม 180 อัตรา

 สคช. ผนึกพลัง กทม. – สมาคมโรงแรมไทย เปิดหลักสูตรอบรมแม่บ้านการโรงแรม พร้อมเสิร์ฟคนเข้าทำงานโรงแรม 180 อัตรา
Social sharing

Digiqole ad

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสมาคมโรงแรมไทย พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพแม่บ้านการโรงแรมจากระบบ E-Training ของ สคช. มาเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับคนในอาชีพแม่บ้าน เตรียมป้อนเข้าทำงานในสถานประกอบการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครกว่า 38 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร


นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้มีการพัฒนาชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ ผ่านระบบ TPQI E-Training ซึ่งมีมากกว่า 540 หลักสูตร เพื่อเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามเวลาที่ต้องการ แต่สามารถพัฒนายกระดับทักษะการทำงานได้ตรงตามมาตรฐานอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดย สคช. ได้วางแนวทางการทำงานร่วมกันกับ กทม. ในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมในโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 แห่ง ให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งเป็นการยกระดับหลักสูตรวิชาชีพของ กทม. ให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานปัจจุบันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น จากดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม ประจำเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมาโดยธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าผู้ประกอบการโรงแรมกว่า 62% ยังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนลูกค้าและคุณภาพการบริการ ซึ่งกลุ่มพนักงานแม่บ้านนับเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าใช้บริการ การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังแรงงานแม่บ้านคุณภาพก็จะช่วยตอบสนองปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจโรงแรมได้เป็นอย่างดี

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บอกว่า หลักสูตรพนักงานแม่บ้านโรงแรมระดับต้น 54 ชั่วโมง เป็นการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ชมรมผู้บริการงานแม่บ้านประเทศไทย และตัวแทนสถานประกอบการโรงแรม (The Sukosol Hotel Bangkok) เข้าร่วมพิจารณาจัดทำขึ้น โดยผู้เรียนต้องผ่านการฝึกภาคทฤษฎีจำนวน 12 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 38 แห่ง อีก 42 ชั่วโมง และจะได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอื่นๆ ต่อไป และนำไปใช้ ในการพัฒนาคนในชุมชนเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีอยู่จำนวน 2,000 ชุมชนต่อไป

นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า โรงแรมส่วนใหญ่ยังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยกระจายอยู่ในตำแหน่งต่างๆ เกือบทุกแผนก เช่น แม่บ้าน พนักงานต้อนรับ พนักงานทำความสะอาด พ่อครัวแม่ครัว เด็กเสิร์ฟ และช่างเทคนิค แม้ส่วนหนึ่งจะพอหาคนทดแทนได้ แต่ยังขาดทักษะ โดยเฉพาะด้านการให้บริการและภาษา ซึ่งสมาคมโรงแรมไทยได้มีการสำรวจโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เบื้องต้นพบว่ามีไม่น้อยกว่า 38 แห่ง ที่ประสบปัญหาขาดแคลนแม่บ้านจำนวนกว่า 180 อัตรา ทางสมาคมฯ จึงพร้อมสนับสนุนสถานที่เพื่อการฝึกปฏิบัติงานในโรงแรมสังกัดสมาคมโรงแรมไทย และพร้อมพิจารณาผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรพนักงานแม่บ้านโรงแรมเข้าทำงานด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรพนักงานแม่บ้านโรงแรมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทาง https://shorturl.asia/yR9mO ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 และปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นี้

Facebook Comments


Social sharing

Related post