Digiqole ad

“สกุณา สาระนันท์” สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision ‘IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง’

 “สกุณา สาระนันท์” สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision ‘IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง’
Social sharing

Digiqole ad
นางสาวสกุณา สาระนันท์ สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision ‘IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง’ ว่า นายกฯ เศรษฐา ได้ประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทย (Thailand Vision) ซึ่งส่วนสำคัญในนั้นคือ การยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร ผลักดันไทยเป็น ‘ครัวของโลก’ โดยรัฐบาลจะพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำอย่างการเพาะปลูก ไปจนถึงการแปรรูปเพื่อส่งออก ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น บริหารจัดการน้ำ สนับสนุนเกษตรแม่นยำ และวางแผนการเพาะปลูกพืชที่เป็นที่ต้องการของตลาดและพืชแห่งอนาคต เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
.
นางสาวสกุณา กล่าวว่า แนวทางของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีความชัดเจนว่าต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพ ยกระดับผลผลิตและรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร และเป็นแนวทางที่พรรคเพื่อไทยที่พรรคเพื่อไทยขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง
.
“ตั้งแต่ปี 2563 ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และได้ตัดสินใจผลักดัน ‘สกลนครโมเดล’ อย่างจริงจังร่วมกับเกษตรกร นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย 3 แห่งในจังหวัดสกลนคร ถึงตอนนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า เราสามารถนำความรู้และนวัตกรรมเข้ามาทำเกษตรแม่นยำ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น และเพิ่มรายได้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืนได้จริง” สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย กล่าว
.
นางสาวสกุณา กล่าว่า เรามีโครงการย่อย ตั้งแต่ดินมีชีวิต น้ำ ป่าครอบครัว สมุนไพร ผักสวนครัว ครามสกล และกล้วยหอมทอง โดยขอยกตัวอย่างความสำเร็จ เช่น ‘สมุนไพร’ ได้มีการผลักดันการเปลี่ยนที่นาซึ่งเดิมขาดทุนอยู่ มาปลูกสมุนไพร อาทิ ฟ้าทะลายโจร ด้วยการเกษตรแบบแม่นยำ ความรู้ด้านสายพันธุ์ การปลูก การเก็บเกี่ยว การทำแห้ง การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ จึงทำให้มีรายได้เพิ่มเป็น 10,000 บาท/ไร่/เดือน นอกจากนี้ยังมีการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ ‘ดิน’ โดยมีกระบวนการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต ‘ดินมีชีวิต’ เพื่อช่วยแก้ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์จนสำเร็จ โดยใช้ถ่านกัมมันต์ร่วมกับจุลินทรีย์ที่เหมาะสม ทำให้ดินกลายเป็นดินร่วน เหมาะกับการเพาะปลูก และเกษตรกรสามารถผลิตใช้เองได้ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
.
นางสาวสรุณา กล่าวว่า ในส่วนนี้ยังได้ดำเนินการเกี่ยวกับ ‘ป่าครอบครัว’ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชหลากชนิด เช่น ผักหวาน กล้าไม้ สมุนไพร ไปจนถึงปศุสัตว์ อาทิ เลี้่ยงไข่มดแดงและปูนา ซึ่งล้วนให้ผลผลิตที่สร้างรายได้ได้สูง ทำให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือน รวมไปถึง ‘ผักสวนครัว’ ที่เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก ทั้งดาวเรือง มะเขือเทศ ซึ่งเรามีตลาดเฉพาะ และบริษัทเครือข่ายที่สามารถนำไปทำสารสกัดได้ ชวนให้เกษตรกรมีรายได้มากกว่า 10,000 บาท/เดือน
.
“ในช่วงก่อนการเลือกตั้งในปี 2557 เราเน้นเรื่องการให้ความรู้และการใช้นวัตกรรมเสมอ เพราะต้องการให้พี่น้องเกษตรกรที่ได้ตั้งใจทำการเกษตรอย่างเหน็ดเหนื่อยเต็มที่ได้ผลผลิตมากขึ้นและเต็มเม็ดเต็มหน่วย รวมถึงผลผลิตมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้จริง วันนี้รัฐบาล นำโดยนายกฯ เศรษฐา ประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทย ผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำด้านอาหารของโลก ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องเกษตรกร ที่จะได้มีโอกาสลืมตาอ้าปาก มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลิตผลทางการเกษตร และมีชีวิตใหม่ ประเทศไทยและเกษตรกรไทยจะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านสินค้าเกษตรและได้ร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของโลก” สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย กล่าว
.
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post