Digiqole ad

สกสว. โชว์ระบบ “TSRIIS”

 สกสว. โชว์ระบบ “TSRIIS”
Social sharing

Digiqole ad

เครื่องมือช่วยติดตามสถานะคำรับรองการเบิกจ่ายงบประมาณด้าน ววน. แบบเรียลไทม์

ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมด้วย รศ. ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำระบบ “TSRIIS” เครืองมือติดตามสถานะคำรับรองและการเบิกจ่ายงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แบบเรียลไทม์สำหรับหน่วยรับงบประมาณ  ทั้งนี้ TSRIISเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนสำคัญสำหรับนักวิจัย ในการติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์งานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและความต้องการของประเทศ สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์แบบตอบสนอง (Responsive Website) รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ได้หลากหลาย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัยในการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยของตนได้อย่างทันท่วงที โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน

Facebook Comments


Social sharing

Related post