Digiqole ad

สกสว. ระดมนักวิจัยแนวหน้าชี้ทิศทางผลิตคนด้าน ววน. เพื่อพัฒนาประเทศ

 สกสว. ระดมนักวิจัยแนวหน้าชี้ทิศทางผลิตคนด้าน ววน. เพื่อพัฒนาประเทศ
Social sharing

Digiqole ad

ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมด้วย รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล  ผู้อำนวยการ สกสว.และดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการ สกสว. ร่วมรับฟังข้อเสนอจากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมใน 3 ประเด็น ได้แก่ งานวิจัยขั้นแนวหน้า อุตสาหกรรม และสังคมศาสตร์ ให้มีศักยภาพพร้อมรับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเครือข่ายเมธีวิจัยอาวุโสและศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เพื่อออกแบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท ถนนพญาไท

Facebook Comments


Social sharing

Related post