Digiqole ad

“สกพอ.” ลงนามความร่วมมือกับ “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรในเขตอีอีซี

 “สกพอ.” ลงนามความร่วมมือกับ “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรในเขตอีอีซี
Social sharing
Digiqole ad

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี และ นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  เพื่อขับเคลื่อนระเบียงสุขภาพภาคตะวันออก (Eastern Wellness Corridor : EWC) ในการเป็นพื้นที่ต้นแบบการลงทุนอุตสาหกรรมบริการการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจร โดยมีนายธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการ อีอีซี และนายอาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นพยาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน อีอีซี เมื่อเร็ว ๆนี้

 

Facebook Comments

Related post