Digiqole ad

ศ.สุชาติ ร่วมเรียกร้องให้ปล่อย เพนกวิน, รุ้ง, อานนท์ และคนอื่นๆ

 ศ.สุชาติ ร่วมเรียกร้องให้ปล่อย เพนกวิน, รุ้ง, อานนท์ และคนอื่นๆ

4 พฤษภาคม 2521 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำงเวช อดีตรัฐมนตรีคลัง และ อดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอร่วมเรียกร้องให้ปล่อย เพนกวิน, รุ้ง, อานนท์ และเยาวชนอื่นๆ ด้วยครับ เพราะ (1) การเรียกร้องให้สังคมปรับเปลี่ยนเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ระดับต่างๆ ต้องรับฟัง นำไปพิจารณาแก้ไข (2) การจับเยาวชนหลายคนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ไปคุมขัง จะไม่ทำให้หยุดยั้งการเรียกร้องได้ แต่จะเป็นการเร่งให้สังคมต้องมีการเปลี่ยนแปลง (3) ในประเทศเสรีประชาธิปไตยใดๆ ไม่มีใครถูกคุมขังเพราะแสดงความคิดเห็น

จากการที่เยาวชนของชาติจำนวนมากทั่วประเทศ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น เรียกร้องให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังคม เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การปรับเปลี่ยนรัฐบาล การปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

การณ์กลับปรากฏว่า ได้มีการจับกุมแกนนำเยาวชนหลายคนนำไปคุมขัง และไม่ให้ประกันตัว ทั้งๆ ที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าเยาวชนเหล่านั้นกระทำความผิด

แกนนำของเยาวชนได้อดอาหารประท้วง ซึ่งเป็นการประท้วงแบบสันติวิธี ไม่ยอมรับกระบวนการที่เขาเห็นว่าไม่ยุติธรรม สิ่งเหล่านี้มักเกิดขึ้นในสังคมล้าหลังดึกดำบรรพ์ ไม่ใช่สังคมในระบอบเสรีประชาธิปไตย ที่อำนาจเป็นของประชาชน

วันนี้องค์กรหลักต่างๆ ของชาติ กำลังทำลายตัวเองลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้ไม่มีใครมีความเชื่อมั่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เศรษฐกิจของชาติไม่เจริญเติบโตตกต่ำลง ประชาชนจำนวนมากยากจนลง เป็นหนี้เป็นสินมากมาย รัฐบาลสร้างหนี้สินมากมายมหาศาล ทำให้ประเทศชาติและประชาชนไม่มีอนาคต

เยาวชนของชาติจำนวนมากมายทั่วประเทศ จึงออกมาพูดมาแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติ แต่หลายคนถูกจับกุมคุมขัง ด้วยข้อกล่าวหาร้ายแรง ที่เป็นปัญหาอย่างมาก ก็คือยังไม่ได้ตัดสินว่าพวกเขาทำผิดอะไรหรือไม่ ก็จับขังคุกไม่ให้ประกันแล้ว เป็นที่รับรู้กันทั่วโลก ซึ่งนานาอารยประเทศไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้

ประเทศไทยจึงต้องพิจารณาแก้ไขปัญหานี้ ให้อิสรภาพกับผู้ที่ยังไม่ต้องคำพิพากษา อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์​ ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นในกระบวนการ​ยุติธรรม​ให้เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ​ เพื่อให้ประเทศและประชาชนไทยมีอนาคต

โปรดปล่อยเด็กๆ และเยาวชนครับ ในประเทศเสรีประชาธิปไตย ไม่มีใครถูกขังคุก เพียงเพราะแสดงความคิดเห็น ศ.สุชาติ กล่าว

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/6lIeb

Related post