Digiqole ad

ศ.ดร.พล.ท.สมชาย วิรุฬผล และ คุณศิริวรรณ นพรัตน์ คุยเรื่อง “กลุ่มแว็กเบอร์ก่อการกบฏรัสเซียหมากรุกหลายชั้นทำเพื่อใคร” รายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ” 102.5 RTAF Radio

 ศ.ดร.พล.ท.สมชาย วิรุฬผล และ คุณศิริวรรณ นพรัตน์ คุยเรื่อง “กลุ่มแว็กเบอร์ก่อการกบฏรัสเซียหมากรุกหลายชั้นทำเพื่อใคร” รายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ” 102.5 RTAF Radio
Social sharing
Digiqole ad

ศ.ดร.พล.ท.สมชาย วิรุฬผล
นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์-ภูมิรัฐศาสตร์และ
คุณศิริวรรณ นพรัตน์ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร่วมสนทนาประเด็น “กลุ่มแว็กเบอร์ก่อการกบฏรัสเซียหมากรุกหลายชั้นทำเพื่อใคร” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ” ทางคลื่นวิทยุกองทัพอากาศ 102.5 RTAF Radio
https://www.youtube.com/live/fQ8es7-ohKM?feature=share

Facebook Comments

Related post