Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” กำหนดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค.นี้ ณ BANGKOKTHONBURI HALL ม.กรุงเทพธนบุรี

 “ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” กำหนดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค.นี้ ณ BANGKOKTHONBURI HALL ม.กรุงเทพธนบุรี
Social sharing
Digiqole ad

“ไหว้ครู” ถือว่าเป็นพิธีสำคัญที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย “ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน “พิธีไหว้ครู” ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจวบจนถึงวันนี้กว่า 20 ปีแล้ว โดยในปีการศึกษา 2566 ได้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 ณ BANGKOKTHONBURI HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมเชิญชวนศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

 

 

โดยมีกำหนดการดังนี้

08.30-09.00 น.  > ลงทะเบียนที่คณะของนักศึกษา

09.00 น. > ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าหอประชุมพร้อมเพรียงกัน

10.00 น. > ประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเดินทางถึงหอประชุม BANGKOKTHONBURI HALL

> ประธานในพีธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และคำไหว้ครู

> ผู้แทนศิลปิน ดารา นักแสดงและนักกีฬา นำพานดอกไม้ ธูปเทียน ขึ้นไหว้ครู

>ผู้แทนนักศึกษาทุกคณะ นำพานดอกไม้ ธูปเทียน ขึ้นไหวัครู

> ผู้แทนนักศึกษาโครงการพิเศษ บัณฑิตศึกษา นำพานดอกไม้ ธูปเทียน ขึ้นไหว้ตรู

> ประธานในพิธีเจิมหนังสือ ตำรา อุปกรณ์การเรียนและกีฬา

> นายกสโมสรกิจการนักศึกษา 2566 นำกล่าวคำปฏิญาณ

> พิธีมอบธงมหาวิทยาลัย และธงคณะให้แก่ผู้แทนนักศึกษา

พีธีมอบเกียรติบัตรให้กับสโมสรกิจการนักศึกษา ประจำปี 2565 ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์

>พีธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าตีเด่น และนักศึกษาปัจจุบันตีเด่น

> ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท

> เสร็จพิธี

12.00-13.00 น. > พักเที่ยง

13.00-16.00 น. > กิจกรรมรักษ์น้อง (คณะ)

17.00 น. > การประกวด BTU Freshy

>มินิคอนเสิร์ตเปิดวงจากคณะตุริยางค์

> คอนเสิร์ต จาก ศิลปิน วง PARADOX

>มินิคอนเสิร์ตจากคณะดุริยางค์

> เสร็จสิ้นกิจกรรม

Facebook Comments

Related post