Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ. แสดงความยินดีและต้อนรับ “กฤติมา นิ่มน้อย” ผอ.เขตทวีวัฒนา คนใหม่ พร้อมร่วมมือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

 “ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ. แสดงความยินดีและต้อนรับ “กฤติมา นิ่มน้อย” ผอ.เขตทวีวัฒนา คนใหม่ พร้อมร่วมมือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง แสดงความยินดีและต้อนรับ คุณกฤติมา นิ่มน้อย ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา คนใหม่ ณ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาได้หารือร่วมกันในเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสำนักงานเขตทวีวัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและชุมชนมิติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาการกีฬาระดับต่าง ๆ สู่มืออาชีพ การย

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มุ่งเน้นการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้ชุมชน สัมคมมีความเข้มแข็งเติมโตอย่างยั่งยืนทุกด้านที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระดับชาติ

Facebook Comments

Related post