Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 ด้วยความอบอุ่นประทับใจ

 “ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 ด้วยความอบอุ่นประทับใจ
Social sharing

Digiqole ad
วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวที และยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ อีกทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงคุณค่าเชิงคุณธรรมจริยธรรมในฐานะเป็นผู้สืบทอดมรดกทางปัญญา ความรู้ทั้งในเชิงวิชาการ และวิชาชีพด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ เพียรพยายาม อดทน เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้
ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาในบางตอนว่า “รู้สึกปลื้มใจที่ในวันนี้ลูกศิษย์ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ทั้ง 16 คณะ พร้อมใจกันแต่งพานอย่างงดงามเพื่อนำมาไหว้ครูซึ่ง แสดงถึงความรัก ความเคารพ ต่อครูบาอาจารย์ เป็นความมงคลกับชีวิตของทุกคนอย่างยิ่ง”
ทั้งนี้ ท่านอธิการบดีได้มอบธงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ธงประจำคณะแก่ผู้แทนนักศึกษาคณะต่างๆ 16 คณะ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่า ได้แก่ ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ศิษย์เก่าจากคณะรัฐศาสตร์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร และศิษย์ปัจจุบันดีเด่น นายศตวรรษ ปานคล้า , นายองอาจ ด้วงช่วย , นางสาว ศุภมาส เลือดไทย เป็นต้น
โดยมี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติ ศิษย์เก่า ศิลปิน ดารา นักแสดง และนักกีฬาที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มาร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง
นอกจากนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะต่างๆ ยังได้ร่วมจัดกิจกรรม “ไหว้ครู” เพื่อให้ลูกศิษย์ของแต่ละคณะได้พบปะกับคณาจารย์อย่างใกล้ชิด และเสริมสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วย ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Facebook Comments


Social sharing

Related post