Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ. ร่วมงาน “Nice to meet you” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี-โท-เอก คณะรัฐศาสตร์

 “ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ. ร่วมงาน “Nice to meet you” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี-โท-เอก คณะรัฐศาสตร์
Social sharing

Digiqole ad

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ให้เกียรติเป็นประธานในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “ครอบครัว BTU สิงห์แดงทอง” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้แนวคิด “Nice to meet you” พร้อมกล่าวต้อนรับแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของคณะรัฐศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น และแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ในฐานะลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังได้มอบต้นไม้แห่งความรัก “Tree of love” ให้แก่ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาการเมืองการปกครอง เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความรักความผูกพันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเป็นที่ระลึกแก่นักศึกษาใหม่จากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ของคณะรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ งานปฐมนิเทศ “ครอบครัว BTU สิงห์แดงทอง” ดังกล่าว คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดขึ้น เพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจ ความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา และเสริมสร้างอุดมการณ์ แนวคิด แรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จให้แก่นักศึกษาใหม่ของคณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์ความสำเร็จจากนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง ตลอดจนการให้กำลังใจ และข้อแนะนำด้านต่างๆ แก่นักศึกษาใหม่ โดยมี พล.อ.ดร.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและศิษย์เก่าปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ รุ่นเจ้าสัว 1 และคุณเยาวเรศ ชินวัตร นักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ รุ่นเจ้าสัว 12 ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์ความสำเร็จในโอกาสดังกล่าว

นอกจากนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดร.ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ และคุณพัชรฎา มณฑาทิพย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอบรมหัวข้อ “Personality reset” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลกับผู้นำยุคใหม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองด้านต่างๆ สู่ความสำเร็จในอนาคต และการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอย่างมีความสุข

ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบเข้าร่วมในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดังกล่าว ณ อาคารดุษฎีบัณฑิต ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post