Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.-ปวส.จากสถาบันการศึกษาในเครือ ปีการศึกษา 2566

 “ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.-ปวส.จากสถาบันการศึกษาในเครือ ปีการศึกษา 2566
Social sharing

Digiqole ad

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในโอกาสนี้ด้วย
นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบโล่เกียรติยศแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยฯ และสังคม ได้แก่ นายธนกร สกลนุรักษ์ เจ้าของธุรกิจด้านไอที และอิเล็กทรอนิกส์ นายนิพนธ์ แสวงทรัพย์ วิศวกรโยธา ควบคุมงาน และนายชรินทร์ อดิเรก ตัด-ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

ในการนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือของ มกธ. ทั้ง 2 แห่งดังกล่าวด้วย ณ อาคาร BANGKOK THONBURI HALL เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post