Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ. ต้อนรับ “Feng Junying” ที่ปรึกษาทูตและคณะ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ในโอกาสร่วมบรรยายแนวทางในการใช้ชีวิตด้านการศึกษาและสังคมให้มีความสุขแก่นักศึกษาจีน

 “ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ. ต้อนรับ “Feng Junying” ที่ปรึกษาทูตและคณะ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ในโอกาสร่วมบรรยายแนวทางในการใช้ชีวิตด้านการศึกษาและสังคมให้มีความสุขแก่นักศึกษาจีน
Social sharing
Digiqole ad

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ ท่าน Feng Junying ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่าน Wang Huan เลขานุการเอกฯ ท่าน Kong Zhulei กงศุล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และพบปะพูดคุยกับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา และให้ข้อแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและในประเทศไทย พร้อมแจกเอกสารคู่มือให้ทุกคน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย และกฎหมายของประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาจีนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตทั้งด้านการเรียนและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจีนทุกคนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในโอกาสดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

0

Facebook Comments

Related post