Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี เยี่ยมชมร้านกาชาดของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชวน “นุ่งโจง ห่มไทย” ร่วมสนุกสุขใจกับกิจกรรมถ่ายภาพ 360 องศา และกิจกรรมบริการสุภาพ ฟรี

 “ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี เยี่ยมชมร้านกาชาดของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชวน “นุ่งโจง ห่มไทย” ร่วมสนุกสุขใจกับกิจกรรมถ่ายภาพ 360 องศา และกิจกรรมบริการสุภาพ ฟรี
Social sharing
Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล”อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ส่งเสริมนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณกุศลภาครัฐ โดยมหาวิทยาลัยฯ ร่วมออกร้านในงานมหกรรมเพื่อการกุศล “งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566” ภายใต้แนวคิด “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” พร้อมทั้งเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาแต่งกาย “นุ่งโจง ห่มไทย” ร่วมกิจกรรมการกุศลดังกล่าว

ในการนี้ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มกธ. พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้เยี่ยมชมร้านกาชาดของมหาวิทยาลัยฯ และร่วมสนุกกับกิจกรรมถ่ายภาพ 360 องศา พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหาร คณาจารย์ ศิลปินนักร้อง นักแสดง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในโอกาสดังกล่าวด้วย โดยมี รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และประธานร้านกาชาด มกธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ

 

 

ทั้งนี้ คณาจารย์ และนักศึกษาคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมนำกิจกรรมให้บริการสุขภาพด้าน ๆ แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน เช่น กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพความแข็งแรงของร่างกาย การรณรงค์ส่งเสริมการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขอนามัย กิจกรรมวัดออกซิเจน วัดความดัน ตรวจหมู่เลือด กิจกรรมนวดทางการกีฬาและการออกกำลังกาย กิจกรรมตรวจฟันฟรี ให้ความรู้เรื่องฟันผุ และการแปลงฟันอย่างถูกวิธี กิจกรรมการตรวจประเมินสุขภาพกาย ตรวจประเมินสุขภาพจิต และความเครียด กิจกรรมให้ข้อแนะนำ 6 ท่าสำหรับการบริหารสมอง กิจกรรมแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในร้านกาชาดของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรียังมีกิจกรรมนันทนาการ การเล่นเกมชิงรางวัลมากมาย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานไม่ควรพลาดสามารถเข้าชม และร่วมสนุก สุขใจ ได้กุศลกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น.

 

Facebook Comments

Related post