Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ.จัดอบรม “เข้าใจ เข้าถึง” การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรใช้สื่อใหม่พัฒนาการศึกษา พร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

 “ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ.จัดอบรม “เข้าใจ เข้าถึง” การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรใช้สื่อใหม่พัฒนาการศึกษา พร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
Social sharing
Digiqole ad

เป็นประธานเปิดการอบรม “เข้าใจ เข้าถึง” การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านโซเชียลมีเดียของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการศึกษาในเครือ โดยมีอาจารย์ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ นักการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยมของเอเชีย ปี 2020 และ 1 ใน 10 ซีอีโอ คนไทยที่ได้รับเลือกจาก Facebook ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะความสามารถการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย หรือสื่อใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปประยุกต์กับภารงานในมิติต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอน การสนับสนุนการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การสื่อสารองค์กร การสร้างภาพลักษณ์องค์กร การส่งเสริมการเรียนรู้ของสาธารณะ หรือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียส่งเสริมสังคม เป็นต้น ในการนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการศึกษาในเครือ รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าวอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

Facebook Comments

Related post