Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล”อธิการบดี มกธ.ให้โอวาท ปฐมนิเทศน้องใหม่คณะทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2567

 “ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล”อธิการบดี มกธ.ให้โอวาท ปฐมนิเทศน้องใหม่คณะทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2567
Social sharing

Digiqole ad

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567” พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี รศ.นพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในโอกาสนี้ด้วย

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดังกล่าว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา อีกทั้งสร้างเสริมความผูกพัน ความภาคภูมิใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์

นอกจากนี้ ผู้บริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังได้เสริมสร้างความรู้ ความเช้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษาใหม่ เช่น แนะนำการจัดการเรียนการสอน ระเบียบปฏิบัติและการประเมินผล การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านทันตแพทยศาสตร์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจการนักศึกษา เป็นต้น

ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post