Digiqole ad

ศ.ดร.บังอร” ฉลองทำบุญขึ้นบ้านใหม่สุดอลังการ “BTU PRESIDENT ‘S HOUSE”

 ศ.ดร.บังอร” ฉลองทำบุญขึ้นบ้านใหม่สุดอลังการ “BTU PRESIDENT ‘S HOUSE”
Social sharing

Digiqole ad

ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่สวยงามใหญ่โตอลังการในนาม “BTU PRESIDENT ‘S HOUSE” สมฐานะผู้นำวงการการ ศึกษาแห่งนี้  ในงานนี้มีความสำคัญและน่าสนใจมากมาย เนื่องจากมีผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างเนืองแน่น พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

พิธีสงฆ์เริ่มในเวลา 10.00 น. โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จ พระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสมัชชามหาคณิสสร เป็นประธานพิธี และมีพระเทพประสิทธิมนต์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประธานร่วมในพิธีด้วย

ทั้งนี้ในพิธีดังกล่าวมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์จากวัดดังต่างๆ ดังนี้ ที่ปรึกษาและเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา พระธรรมวชิรมุนี วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม พระราชวชิรธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทาน กรุงเทพ พระครูปริยัติวิสุธิวงศ์ เจ้าคณะแขวงบางขุนนนท์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม พระครูวินัยธรสมพล ภททวิหารี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ บ้านเลขที่ ๘๘ หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ในส่วนของแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่นี้ ได้แก่ ผศ.ดร.พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย พล.ต.ท. เมธี รักพันธุ์ อดีตผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ดร.นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผอ.รพ.กลาง นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล ผอ.รพ.ราชพิพัฒน์ และยังมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมาร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ภายในงานมีซุ้มบริการอาหารนานาชนิดให้รับประทานร่วมกันในบรรยากาศอบอุ่น โดยพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๘๘ หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post