Digiqole ad

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการสถาบันวิทยากรคุณธรรม ประจำปี 2564

 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการสถาบันวิทยากรคุณธรรม ประจำปี 2564
Social sharing

Digiqole ad

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถาบันวิทยากรคุณธรรม ประจำปี 2564 โดยมีมติให้ นายดนัย  จันทร์เจ้าฉาย (กลาง) ดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการสถาบันวิทยากรคุณธรรม เพื่อทำหน้าที่ พัฒนาวิทยากรคุณธรรม ในการขับเคลื่อน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของประเทศ ให้เกิดการสร้างค่านิยมของสังคมไทย โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการ นายสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์ (ที่ 3 จากขวา) นางศิริลักษณ์  เมฆสังข์ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายสรโชติ  อำพันวงษ์ (ซ้าย) เป็นอนุกรรมการ ณ  อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments


Social sharing

Related post