Digiqole ad

“ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช” เดินหน้าส่งมอบโครงการปรับปรุงสถานที่เรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนเกาะมุสลิม

 “ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช” เดินหน้าส่งมอบโครงการปรับปรุงสถานที่เรียนรู้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนเกาะมุสลิม
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายนพดล พฤกษะวัน กรรมการผู้จัดการ และนายประชา เตรัช ที่ปรึกษาด้านประสานส่วนราชการสัมพันธ์  ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จํากัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงสถานที่เรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนเกาะมุสลิม แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้โครงการปรับปรุงสถานที่เรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนเกาะมุสลิม ตั้งอยู่ในซอยอ่อนนุช 86 ดำเนินการขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของศูนย์เด็กเล็กฯ ตลอดจนใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน นอกจากนั้นยังมีการมอบตุ๊กตาและของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กด้วย โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเขตประเวศ ผู้แทนจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ตลอดจนประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนเกาะมุสลิม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

 

โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้ฯ ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR อื่นๆ อีกมากมายกับชุมชนรอบๆ พื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและรับฟัง  ความคิดเห็นของชุมชน กิจกรรมศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบที่หนองแขม เพื่อให้เห็นกระบวนการทำงานจริงทั้งหมดของโครงการฯ ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความปลอดภัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้ประโยชน์จากการกำจัดมูลฝอยในรูปของพลังงานไฟฟ้า สามารถติดตามกิจกรรมขอโครงการได้ที่ https://web.facebook.com/wastetoenergyON?_rdc=1&_rdr และเยี่ยมชมโรงงานแบบออนไลน์ ได้ที่ http://www.cg-ep.co.th/thai/

 

Facebook Comments

Related post