Digiqole ad

ศึกดาราครองเมือง

 ศึกดาราครองเมือง
Social sharing
Digiqole ad

หลังจากที่มีการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรอย่าง เป็นทางการไปเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 และให้ มีการกําหนดการจัดการเลือกตั้งใหม่ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ทําให้วันนี้ หลายพรรคการเมือง พยายาม ปรับกลยุทธ์การหาเสียง แข่งกับเวลาที่เหลืออยู่ ท่ามกลาง ความหวังว่า ประชาชน เทคะแนนเสียงให้กับแต่ละพรรค ใน การเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้

อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post