Digiqole ad

ศีรษะมาร”การเมือง”

 ศีรษะมาร”การเมือง”
Social sharing
Digiqole ad

ละคร “ศีรษะมาร” ถือว่าดังระเบิดระเบ้อทีเดียว สำหรับคอละคร 2 ทุ่มของเมืองไทย
เนื้อหาของเรื่องไม่มีอะไรมาก ก็แค่ตัณหาของคนที่แม้ถึงคราว
ตายแล้ว แต่ก็ไม่ยอมตาย“ช่วยปี๋ด้วย.. ปี๋ยังไม่อยากตาย.. ต้องช่วยปี๋นะ”
อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post