Digiqole ad

ศิริวรรณ นพรัตน์ ผู้ดำเนินรายการ World Econ Talk ช่อง 5 EP.4 เชิญ อ.ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.การคลัง ร่วมสนทนาประเด็น “มองอดีต อนาคต การคลังที่ เปราะบางจากการเปลี่ยนขั้วอำนาจ”

 ศิริวรรณ นพรัตน์ ผู้ดำเนินรายการ World Econ Talk ช่อง 5 EP.4 เชิญ อ.ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.การคลัง ร่วมสนทนาประเด็น “มองอดีต อนาคต การคลังที่ เปราะบางจากการเปลี่ยนขั้วอำนาจ”
Social sharing
Digiqole ad

คุณศิริวรรณ นพรัตน์ ผู้ดำเนินรายการ World Econ Talk ช่อง 5 ทุกวันจันทร์ เวลา 22.00 น. EP.4 เชิญ อ.ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.การคลัง ร่วมสนทนาประเด็น “มองอดีต อนาคต การคลังที่
เปราะบางจากการเปลี่ยนขั้วอำนาจ”
https://youtu.be/_hGhEWDAjQc

Facebook Comments

Related post