Digiqole ad

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี 2564 แด่ไปรษณีย์ไทย

 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน  พระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี 2564 แด่ไปรษณีย์ไทย

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญ ส.ค.ส. และไดอารี่พระราชทาน ประจำปี 2564 มอบให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ โดยมี นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องโถงรับรอง ชั้น 1 อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

Advertisement
Facebook Comments

Related post