Digiqole ad

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ คว้ารางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษา” จาก วช.

 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  คว้ารางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษา” จาก วช.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อาจารย์อาวุโส และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษา จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ นักวิจัยที่ได้อุทิศตนเพื่องานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

Advertisement
Facebook Comments

Related post