Digiqole ad

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๗๑ ปี

 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๗๑ ปี
Social sharing
Digiqole ad

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๗๑ ปี โดยมีนายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ นาฬิกา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๗๒ รูป พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณด้านหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง การประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ และบุคลากรที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของเด็กและเยาวชน จากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

ในวันนี้ นอกจากคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแล้ว ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สระบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี ราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวและหน่วยงานของสำนักงานอัยการสูงสุดที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักการแพทย์ สำนักงานศาลยุติธรรม กองบังคับการตำรวจรถไฟ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ สภาทนายความ โรงเรียนฟ้าใสวิทยา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มูลนิธิบ้านพระพร สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ รวมทั้งสื่อมวลชนหลายสำนัก เช่น ช่อง ๗ HD หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้จัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและเผยแพร่วีดิทัศน์การดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ โปรแกรม Zoom ดำเนินรายการโดยคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อีกด้วย

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เดิมชื่อว่า ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พุทธศักราช ๒๔๙๔ และได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ดำเนินการศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๙๕  โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๙๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจึงถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของระบบการแก้ไข บำบัด และฟื้นฟู เด็กและเยาวชนกระทำความผิดให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยแยกการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนจากการปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ นับจนถึงบัดนี้เป็นเวลากว่า ๗๑ ปี ซึ่งต่อมา ยังได้มีการพัฒนาระบบการพิจารณาคดีครอบครัวในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมด้วย

 

 

 

Facebook Comments

Related post