Digiqole ad

ศอ.บต. จับมือ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดินหน้าค้นหาคนไทยในมาเลเซียที่ไม่มีสัญชาติให้เข้ารับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย

 ศอ.บต. จับมือ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดินหน้าค้นหาคนไทยในมาเลเซียที่ไม่มีสัญชาติให้เข้ารับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
Social sharing

Digiqole ad

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดำเนินการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎรที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซีย ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการตรวจสัญชาติและได้รับสถานะรวมถึงมีสิทธิในการเข้ารับการบริการจากทั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยได้อย่างครบถ้วน

โดยวันนี้ (28 พฤษภาคม 2567) ได้รับเกียรติจากนายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นายภาษิต จูฑะพุทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ สถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรกรณีที่ไม่สามารถหาหลักฐานหรือพยานบุคคลเพื่อยืนยันการเป็นคนไทยได้ จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการอื่นในการแก้ไขปัญหาในที่นี้คือ การตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตซึ่งเป็นการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือ จึงถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการออกบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง จากสถิติผลการดำเนินงานตลอดหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของรัฐได้ช่วยเหลือให้บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรได้มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว จำนวน 2,989 คน แบ่งเป็นการแก้ไขปัญหาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2,636 คน และในประเทศมาเลเซีย จำนวน 353 คน ทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อประชาชน ทั้งในด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ การมีทัศนคติที่ดี ลดอคติ ลดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี

ด้านนายภาษิต จูฑะพุทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู กล่าวด้วยว่า ปีนี้เป็นปีที่ ๒ ที่ได้มีโอกาสร่วมจัดงานตรวจสารพันธุกรรม รู้สึกดีใจมากเพราะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมที่มีความสำคัญในการทำให้คนไทยในมาเลเซียได้รับสัญชาติไทยเพื่อนำไปสู่การได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงการจัดสวัสดิการ และบริการภาครัฐต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข การศึกษา และการทำเอกสารเดินทางเพื่อให้สามารถพำนักในมาเลเซียได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย.

วรินทร แสงมาก …รายงาน

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post