Digiqole ad

ศบค.-สธ.-ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันศุกร์ที่ 1 ต.ค.64

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

Advertisement

Cr.Thai PBS

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 11,754 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 1,455,720 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,586,366 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 16,756 ราย
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
🙂 หายป่วยแล้ว 1,483,143 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,615,229 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 16,850 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 53,784,812 โดส
วันที่ 30 กันยายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 792,116 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 1,352,463 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 144,149 ราย
หมายเหตุ : เนื่องจากการปรับปรุงฐานข้อมูล จึงมีการบันทึกข้อมูลเพิ่มขึ้น 1,700,523 โดส
(รวมผลการฉีดในวันนี้ 588,205 โดส รวมเป็น 2,288,728 โดส)
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/jolVd

Related post