Digiqole ad

ศบค.-สธ.-ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 ส.ค.64

 ศบค.-สธ.-ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 ส.ค.64
Social sharing
Digiqole ad

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 22,782 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 596,375 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 810,908 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 6,848 ราย
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
🙂 หายป่วยแล้ว 623,801 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 839,771 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 6,942 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 11 สิงหาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 22,288,819 โดส
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 366,677 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 134,611 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 69,577 ราย
Facebook Comments

Related post