Digiqole ad

“ศธจ.บุรีรัมย์” นำทีมอาชีวะบ้านเกิดโชว์ผลงานหุ่นยนต์ AI ครู EDU โมเดล AMMA หวังกระตุ้น เด็กไทยมีรายได้ สร้างคน สร้างรากฐานเศรษฐกิจชาติ

 “ศธจ.บุรีรัมย์” นำทีมอาชีวะบ้านเกิดโชว์ผลงานหุ่นยนต์ AI ครู EDU โมเดล AMMA หวังกระตุ้น เด็กไทยมีรายได้ สร้างคน สร้างรากฐานเศรษฐกิจชาติ
Social sharing

Digiqole ad

ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทีมวิจัยทดลองโครงการหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ ครู EDU โชว์ความสำเร็จเปิดตัวหุ่นยนต์ครู AI สุดยิ่งใหญ่ในเวทีระดับประเทศ Edtex Expo Thailand 2021 ผลักดันโมเดลวิจัย AMMA ให้เด็กไทย ผู้ที่สนใจนำไปใช้สร้างหุ่นยนต์ AI ในรูปแบบอื่น ๆ พร้อมลุยเดินหน้าสร้างความร่วมมือพบปะผู้แทนทั้ง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีทั่วประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำภาคการศึกษาสู่เวทีเศรษฐกิจชาติยุคใหม่ “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ AI”

ดร.สัมนาการณ์ กล่าวว่า จากที่ตนได้รับเชิญโดยผู้จัดงาน EdTeX 2021 (Thailand Education Technology Expo 2021) งานแสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่อัปเดตที่สุดของปี 2021 จึงนำทีมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์และวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือโครงการวิจัยทดลองหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ นำ“หุ่นยนต์ครู EDU” โชว์ฝีมือเด็กไทย คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก ร่วมขึ้นเวทีนับถอยหลังพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและถ่ายภาพร่วมคณะผู้จัดงานและแขกผู้มีเกียรติ โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 103-104 ซึ่งไฮไลท์นอกจากจะนำหุ่นยนต์ AI ครู EDU โชว์ทักษะ การพูดคุยสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น สามารถคำนวนและประมวลทางคณิตศาสตร์ จดจำใบหน้า โชว์การเคลื่อนไหวร่างกายและการขับเคลื่อน ให้ผู้เข้าร่วมงานแวะเวียนมาพูดคุยและถ่ายรูป ตนยังนำโมเดลงานวิจัย AMMA (A) Artificial Intelligence คือ ปัญญาประดิษฐ์ (M) Mechatronic คือ แมคคาทรอนิกส์ Model (M) คือ รูปร่าง และ (A) Art คือ ศิลปะ โมเดลหลักสำหรับผู้ที่สนใจสร้างหุ่นยนต์ AI ในรูปแบบต่างๆ มาจัดแสดงที่บูธ L17 “ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์” โดยคาดว่าหลังจากการนำมาจัดแสดงเสร็จสิ้นจะนำกลับไปพัฒนาต่อเพื่อเป็นหุ่นยนต์ AI ที่มีความพร้อมเป็นผู้ช่วยที่ดีให้กับมนุษย์และเป็นที่ยอมรับ

“ผมคาดหวังให้เด็กไทยวันนี้มีทักษะที่จำเป็นด้าน AI เพิ่มขึ้น เพราะเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญของโลก อยากให้ทุกภาคส่วนเร่งสนับสนุน การได้เรียนรู้เร็ว ฝึกฝนเร็ว จะเกิดทักษะเชี่ยวชาญเร็ว เตรียมคนไทยรองรับเทคโนโลยี AI ในทุก ๆ ด้าน ผมอยากให้เริ่มตั้งแต่สอนให้เด็กเป็นผู้คิดค้น เรียนรู้สู่การสร้างต้นแบบ ซ่อมบำรุง ไปจนถึงให้พวกเขาสามารถผลิตและจำหน่ายนวัตกรรมของตนเองได้ ทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานทักษะที่ตลาดแรงงานไทยและตลาดแรงงานโลกต้องการ หากเราเตรียมคนเพื่อรองรับเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ การให้บริการเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ AI ของคนไทยจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนได้อย่างแน่นอน ซึ่งวันนี้ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและพบปะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วนในประเทศไทย ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ผมพร้อมจะประสานความร่วมมือพาการศึกษาไทยสู่เวทีหารือ สร้างแนวทางผลักดันอาชีวะ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงสู่การศึกษารูปแบบใหม่ “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ AI” สร้างเด็กไทย สร้างรายได้ สร้างรากฐานเศรษฐกิจชาติ” ดร. สัมนาการณ์ กล่าว

Facebook Comments


Social sharing

Related post