Digiqole ad

“ว่าที่ รต.ชูชีพ” รองเลขาธิการ กช.เป็นประธานเปิดการแสดงการกุศล “สถาบันทอฝัน มิวสิคแอนด์แดนซ์”

 “ว่าที่ รต.ชูชีพ” รองเลขาธิการ กช.เป็นประธานเปิดการแสดงการกุศล “สถาบันทอฝัน มิวสิคแอนด์แดนซ์”
Social sharing
Digiqole ad

“ว่าที่ รต.ชูชีพ รองเลขาธิการ กช.เป็นประธานเปิดการแสดงการกุศลของสถาบันทอฝัน มิวสิคแอนด์แดนซ์โดยรายได้มอบให้กับมูลนิธิมกุฏคีรีวันเพื่อคนตาบอด พร้อมชื่นชมการจัดการเรียนการสอนมุ่งส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน !!

วันที่ (8 กรกฎาคม 2566) เวลา 16.00 น.ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการแสดงการกุศล เรื่อง Alice in Wonderland พร้อมมอบประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ผ่านการแข่งขันระดับชาติ โดยมี ผู้บริหารสถาบันทอฝัน มิวสิค แอนด์ แดนซ์ ผู้แทนมูลนิธิมกุฏคีรีวันเพื่อคนตาบอด ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วม ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองเลขาธิการ กช.กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิด การแสดงการกุศล เรื่อง Alice in Wonderland ว่า ตนมีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน การแสดงการกุศล เรื่อง Alice in Wonderland ในวันนี้ ดังที่ทราบกันดีแล้วว่า ศาสตร์ทางดนตรี นาฎศิลป์ และการกีฬา นอกจากจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีความสามารถพิเศษแล้ว ยังเป็นศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านสมาธิ ความจำ การคิดอย่างเป็นระบบ ด้านอารมณ์ (ลดอารมณ์รุนแรง มีจิตใจที่อ่อนโยน) รวมถึงการสร้างเสริมมนุษย์สัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี สถาบันทอฝัน มิวสิคแอนด์แดนซ์เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ในวัยเยาว์ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กได้เลือกทำในสิ่งที่ตนเองสนใจ และเป็นประโยชน์กับเด็กทุกช่วงอายุอย่างแท้จริง การจัดการแสดงในวันนี้ทำให้เห็นว่า โรงเรียนทอฝัน มิวสิค แอนด์ แดนซ์ มุ่งส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกด้านอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างทักษะทางด้านการแสดงความสามารถเฉพาะบุคคล และช่วยเหลือแบ่งปัน ซึ่งนำไปสู่การเสริมสร้างความรู้ภาคภูมิในใจตัวเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเด็กในยุคปัจจุบัน เพราะ ปัจจุบัน เป็นสังคมออนไลน์ ซึ่งทำให้เด็กติดอยู่กับคอมพิวเตอร์

ดังนั้นการเรียนเหล่านี้นอกจากจะทำให้เขา ออกจากโลกออนไลน์ได้แล้วยังช่วยให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเอง และรู้จัก การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควร และอีกประการที่สำคัญคือ ตนขอชื่นชมผู้บริหารของสถาบันฯ ที่ได้นำเงินรายได้จากการจัดการแสดงการกุศลในครั้งนี้ มอบให้กับมูลนิธิมกุฏคีรีวันเพื่อคนตาบอด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Facebook Comments

Related post