Digiqole ad

“วีระพงศ์ มาลัย” ผอ.สสว.มั่นใจสร้าง SME และ MSME เติบโตต่อเนื่องในปี 2567 ส่งระบบบริการ “SME ACCESS” ลดความเหลื่อมล้ำทั่วประเทศ

 “วีระพงศ์ มาลัย” ผอ.สสว.มั่นใจสร้าง SME และ MSME เติบโตต่อเนื่องในปี 2567 ส่งระบบบริการ “SME ACCESS” ลดความเหลื่อมล้ำทั่วประเทศ
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมสื่อสารและขยายผลการใช้งานระบบบริการ SME ACCESS ดิจิทัลแพลตฟอร์ม e-Service เต็มรูปแบบต่อเนื่องทั้งปี เพื่อให้เป็นเครื่องมือเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME และ MSME ทั่วไทย มั่นใจช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ พร้อมช่วยผู้ประกอบการ “เติบโต” ได้จริง หากเข้าถึงและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

            จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาระบบบริการ

เมื่อช่วงปลายปี 2561 หรือ 5 ปีที่ผ่านทาง “สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” (สสว.) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการผู้ประกอบการ SME ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเริ่มจากการพัฒนา Website Portal หรือเว็บไซต์ smeone.info ที่รวบรวมข้อมูลการส่งเสริมและโครงการในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของภาครัฐและเอกชนมากกว่า 50 หน่วยงาน มาไว้ในที่เดียวกัน รวมถึงได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชัน SME CONNEXT เพื่อให้ตอบโจทย์บริการที่ครอบคลุมความต้องการในการทำธุรกิจของ MSME

ทั้งนี้ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ต่อมาในปี 2566 ได้มีการรวบรวมและปรับปรุงบริการ E-service จนกระทั่งมีจำนวนถึง 8 แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ 1.SME ONE ID หนึ่งรหัสหนึ่งผู้ประกอบการ เชื่อมทุกโอกาสเติบโต 2. SME CONNEXT แอปพลิเคชั่นเพื่อ(น)คนธุรกิจ 3. เว็บไซต์ SME ONE ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการ 4.THAI SME-GP มาตรฐานสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 5.SME Academy 365 แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ รวมหลักสูตรที่ผู้ประกอบการต้องรู้ 6.โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS(Business Development Service) 7.SME COACH รวมที่ปรึกษาและบริการที่ปรึกษาออนไลน์ และ 8.ระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการภาครัฐ

            Showcase โต GO 4 ภาค

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และขยายผลการใช้งานระบบบริการ SME ACCESS ทั้ง 8 แพลตฟอร์ม สสว. จึงได้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบ ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2566 เป็นต้นมา อาทิ กิจกรรมโรดโชว์ภูมิภาคภายใต้ชื่อ “Showcase โต Go 4 ภาค” เดินสายนำ SME ACCESS ไปให้ผู้ประกอบการในต่างจังหวัด เริ่มตั้งแต่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา ได้สัมผัสพร้อมใช้งานจริง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์กว่า 5,000 คน กิจกรรม SME Day 2023 “รวมพลังโต” ณ กรุงเทพมหานคร

โดยภายในงาน “Showcase โต GO 4 ภาค” ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่มาพร้อม 8 แพลตฟอร์มภายใต้ SME ACCESS ทราบช่องทางการเข้าถึงและใช้งาน รวมถึงได้ฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการตัวแทนภาคต่างๆ ที่ได้ใช้บริการระบบ SME ACCESS เป็นเครื่องมือทลายขีดจำกัดทางธุรกิจ สร้างการเติบโตได้เหนือกว่าที่คิด จนสามารถ “โตหลายเท่า” ได้

นายวีระพงศ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออนไลน์ไขรหัสโตที่ได้ Influencer เบอร์ต้นๆ ของเมืองไทยอย่าง บี้ เดอะสกา มาร์วิน ทวีผล (มาร์วินฟินเฟ่อร์) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรงกับบริการ SME ACCESS นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และส่งข่าวสารไปยังกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มนักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า โดยตรงอีกกว่า 300 กลุ่ม สร้างความตื่นตัวในการใช้งานอย่างเป็นที่น่าพอใจ

            “SME ACCESS” ทลายขีดจำกัดของผู้ประกอบการ SME

“จากการสำรวจกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พบว่าอัตราการรับรู้ในส่วนของแพลตฟอร์มเดิมคือ 45% และมีการรับรู้แพลตฟอร์มใหม่ถึง 18% นับเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าพอใจในการสร้างการรับรู้ในปีนี้ ในขณะนี้เว็บไซต์ SME ONE หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการ มีผู้เข้าใช้งานรวมกว่า 600,000 ครั้ง/ปี   เป็นแพลตฟอร์มที่มีการเข้าถึงมากที่สุด โดยสิ้นปี 2566 ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มนี้หลักล้านคน เพราะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่ผู้ประกอบการ SME ทุกรายต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งรหัสหนึ่งผู้ประกอบการ รองลงมาคือ แพลตฟอร์มโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) และ SME Academy 365 ที่มีผู้เข้ามาใช้งานหลักล้านคน ซึ่งแพลตฟอร์มนี้มี Academic ให้เรียน 32 หลักสูตร 85 เรื่อง และในปี 2567  สสว.มีแผนสนับสนุนและสร้างการเติบโตให้ MSME ผ่านระบบการให้บริการ SME ACCESS อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การขอหรือการต่ออายุใบอนุญาตการทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์” ผู้บริหาร สสว.

นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และส่งข่าวสารไปยังกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มนักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า โดยตรงอีกกว่า 300 กลุ่ม ซึ่งถือว่าสร้างความตื่นตัวในการใช้งานแบบได้ผลตอบรับที่ดีมาก เพราะระบบ SME ACCESS เป็นระบบที่พร้อมสำหรับการมาเป็นผู้ช่วยทลายขีดจำกัดของผู้ประกอบการ SME ไทย ให้สามารถเติบโตได้จริงผ่าน 8 แพลตฟอร์มที่มีให้เลือกตามความเหมาะสมของธุรกิจ โดยในปี 2567 สสว.จะมีเพิ่มบริการอีก 1 แพลตฟอร์มใหม่  ได้แก่ SME Wallet เพื่อใช้สะสมแต้มคะแนนต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการ  SME ไทย ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างการเติบโตให้กับ MSME และ SME ผ่านระบบบริการ SME ACCESS อย่างต่อเนื่อง สำหรับช่วย SME ไทยฝ่าทุกด่านธุรกิจยุคใหม่พร้อมรับการเติบโตได้ทุกระดับ

            “ขอฝากถึงผู้ประกอบการ MSME SME รวมถึงประชาชนที่สนใจ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ก็สามารถเข้าถึงบริการ E-service ที่ สสว. พัฒนาขึ้นทุกแพลตฟอร์มทั้งในปัจจุบันและอนาคต” นายวีระพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

            รู้จักและอัปเดตกับ“SME ACCESS” 

 “SME ACCESS”  คือศูนย์รวมบริการเพื่อ MSME ไทย ซึ่งระบบที่รวม บริการ E-service หลักไว้ถึง 8 แพลตฟอร์ม จากเดิมที่ในปี 2565 มีเพียง 4 แพลตฟอร์มเท่านั้น ปัจจุบันมี 8 แพลตฟอร์มได้แก่ 1.SME ONE ID หนึ่งรหัสหนึ่งผู้ประกอบการ เชื่อมทุกโอกาสเติบโต 2. SME CONNEXT แอปพลิเคชั่นเพื่อ(น)คนธุรกิจ 3. เว็บไซต์ SME ONE ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการ 4.THAI SME-GP มาตรฐานสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 5.SME Academy 365 แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ รวมหลักสูตรที่ผู้ประกอบการต้องรู้ 6.โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS(Business Development Service) 7.SME COACH รวมที่ปรึกษาและบริการที่ปรึกษาออนไลน์ และ 8.ระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการภาครัฐ

โดยแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT เป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับ สสว. ปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วมากกว่า 60,000 ราย สำหรับในปี 2566  ถือว่า ระบบ SME ACCESS ประสบความสำเร็จอย่างดี เพราะมียอดผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มหลักเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ เว็บไซต์ SME ONE ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการ มีผู้เข้าใช้งานรวมกว่า 600,000 ครั้ง/ปี  มีผู้ลงทะเบียน SME ONE ID หนึ่งรหัสหนึ่งผู้ประกอบการ เข้าสู่ในระบบรวมกว่า 1 แสนคน  นอกจากนั้นระบบ SME ACCESS ยังได้รับการใช้งานจากผู้ใช้งานโดยตรงกว่า 2,000 คน

 

 

Facebook Comments

Related post