Digiqole ad

 วิ่งสู่ชัย (พัฒนา) 35 ปี มูลนิธิชัยพัฒนา

  วิ่งสู่ชัย (พัฒนา) 35 ปี มูลนิธิชัยพัฒนา
Social sharing
Digiqole ad

เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี มูลนิธิชัยพัฒนาจัดงาน วิ่งสู่ชัย (พัฒนา) 35 ปี มูลนิธิชัยพัฒนางานวิ่ง และ Virtual Run การกุศลที่จะทำให้ทุกก้าวของการวิ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา และกิจกรรมครั้งนี้ยังทำให้ผู้ร่วมวิ่งทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงซึ่งเป็น “ชัยชนะของทุกคน” ภายใต้จุดมุ่งหมายร่วมกันคือ “ความกินดีอยู่ดี จนเกิดเป็นชัยชนะแห่งการพัฒนา” ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทาง  https://race.thai.run/runtochaipattana2023 และ ทาง https://race.thai.run/runtochaipattanavr2023 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.66 เป็นต้นไป

ภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิชัยพัฒนา” โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของการดำเนินงานพัฒนาต่างๆ ในกรณีที่ต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือ งบประมาณ ที่ระบบราชการไม่สามารถดำเนินการได้ทันที จนเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้องหรือไม่ทันต่อสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระทำโดยเร็ว การที่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาดำเนินการเช่นนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวดเร็วฉับพลัน ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆ การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ช่วยให้กระบวนการพัฒนาเกิดความสมบูรณ์ขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขและอยู่ดีกินดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศคือ “ชัยชนะแห่งการพัฒนา”

นายประดิษฐ์ สมดังเจตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์พีซ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด ผู้จัดงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวิ่งสู่ชัย (พัฒนา) ว่า ทางบริษัท มาสเตอร์พีซ ออการ์ไนเซอร์ จำกัด ได้รับอนุญาตจาก “มูลนิธิชัยพัฒนา” ให้เป็นผู้ดำเนินงานจัดงาน “วิ่งสู่ชัย (พัฒนา) 35 ปี มูลนิธชัยพัฒนา ” โดยปีนี้นับเป็นครั้งที่ 2 แล้วเพื่อที่จะนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานวิ่งมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา นอกจากนี้ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้รับทราบข่าวของโครงการ “วิ่งสู่ชัย(พัฒนา) 35ปี มูลนิธิชัยพัฒนา ” สามารถร่วมสมทบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาโดยตรงได้เช่นกัน โดยปีนี้ตั้งเป้าหมายรับสมัครนักวิ่งจำนวนประเภทละ 1,500 คน รวมผู้เข้าร่วมทั้งโครงการทั้งสิ้น 3,000 คน

รูปแบบของงานวิ่งการกุศลภายใต้โครงการ “วิ่งสู่ชัย (พัฒนา) 35ปี มูลนิธิชัยพัฒนา ” ในปีนี้จัดขึ้น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบวิ่งแบบทั่วไป ค่าสมัคร 599 บาท ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร กำหนดวิ่งวันที่ 14 ม.ค.67 เวลา 06.30 – 09.00 น. ณ สวนจตุจักร และ รูปแบบเวอร์ชวล รัน” (Virtual Run) ค่าสมัคร 499 บาท สะสมระยะทาง 35 กิโลเมตร โดยเริ่มส่งผลระยะทางการวิ่งได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.66 – 14 ม.ค.67 รวม 1 เดือน โดยผู้ที่สมัครวิ่งสามารถสะสมระยะทางการวิ่งผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ที่มีอุปกรณ์จับเวลา ระยะทาง และ สัญญาณ GPS ซึ่งรูปแบบการวิ่งนี้จะมีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมกิจกรรม นักวิ่งสามารถวิ่งเมื่อไหร่ก็ได้เวลาใดก็ได้ในเส้นทางที่กำหนดเอง ใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเลือกสมัครวิ่งรูปแบบเวอร์ชวลรันได้ โดยผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับ “เสื้อวิ่งดีไซน์เก๋” ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก “ลายผ้าย้อมคราม” จาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร เพื่อเอามาใส่วิ่งด้วยกันในวันที่ 14 ม.ค.67 ณ สวนจตุจักร

โดยความพิเศษของของรางวัล กระเป๋าลายครามพัฒนา เป็นคอลเลกชั่นผ้าทอมือย้อมครามจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร เพื่อรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวผู้ไท หรือ ภูไท ลายทอผ้าขาวม้าสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสานการออกแบบกระเป๋าในรูปแบบของกระเป๋าคาดเอวหรือคาดอกที่ทันสมัยแบบ Street Fashion เหมาะสำหรับนักวิ่งสามารถพกพาไปวิ่งออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมอื่น และยังได้ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านในการทอผ้าและย้อมครามเพื่อเป็นรายได้เสริมจากการทำเกษตรอีกด้วย ผลงานการออกแบบโดย นายธันยวัฒน์ ทั่งตระกูล นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ขายดีจากร้านภัทรพัฒน์ อาทิ Body Oil และ Shower Gel น้ำมันเมล็ดคามีเลีย, สบู่น้ำมันเมล็ดคามีเลีย, สบู่ใยไหมทองคำ, ดอกเกลือขัดผิว , Body Lotion น้ำนมข้าว และ อื่นๆ ให้ลุ้นรับอีกด้วย

Facebook Comments

Related post