Digiqole ad

วิเคราะห์เลขเด่นบางกอกทูเดย์ งวด 2 พ.ค.65 จับตาจับคู่ “2-5” “5-8” “5-9” และ อิทธิพลเลข “8”

 วิเคราะห์เลขเด่นบางกอกทูเดย์ งวด 2 พ.ค.65  จับตาจับคู่  “2-5”  “5-8”  “5-9” และ อิทธิพลเลข “8”
Social sharing
Digiqole ad
ตารางเลขเด่นบางกอกทูเดย์ งวดวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ให้เลข “2” กับเลข “5” มา 2 ตัวเหมือนกัน
-เด่น 2 กับเลขท้าย 2 ตัวคือ 21/21 22 25/52 26/62 28/82 29/92 เด่น 5 กับ เลขท้าย 2 ตัว 51/15 52/25 55 56/65 58/85 59/95
-สูตรเลขชิด 2 ตัว 22 29/92 96/69 95/59 55 26/62 65/56 28/82 61/16 15/51 86/68 12/21
-หาม 2 คือ 212/252/262/282/292 หาม 5 คือ 515/525/565/585/595
-เด่น 2 และ 5 กับ เลข 3 ตัว 215/225/255/265/285/295
-สูตรเลขชิดและมุมต่าง ๆ อาทิ 226/228/961/295/265/826/281/165/965/655/568/261/265
จับตา กลุ่ม 1   “5”   กับ “8”  สลับกันออก 3 ตัวท้ายรางวัลที่ 1  จากสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2565
งวดวันที่ 17 มกราคม  2565    รางวัลที่ 1   “880159”   เข้าหลักสิบ  “5”  เข้าหลักหมื่นกับหลักแสน “8”
งวดวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565   รางวัลที่ 1   “944308”  เข้าหลักหน่วย  “8”
งวดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  รางวัลที่ 1   “098597”  เข้าหลักร้อย  “5”  เข้าหลักพัน “8” เข้าหลักสิบท้าย 2 ตัว “5”
งวดวันที่   1 มีนาคม 2565       รางวัลที่ 1   “061905”  เข้าหลักหน่วย  “5”
งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565      รางวัลที่  1   “737867”  เข้าหลักร้อย  “8”
งวดวันที่   1 เมษายน 2565     รางวัลที่ 1   “970618”  เข้าหลักหน่วย  “8”
งวดวันที่ 16 เมษายน 2565     รางวัลที่ 1    “395919” เข้าหลักพัน  “5”    เข้าหลักหน่วยกับหลักสิบ เลขท้าย 2 ตัว “58”
-แต่คู่ “5” กับ “8” ประกบกันในเลขหน้า 3 ตัว และ เลขท้าย 3 ตัว
งวดวันที่ 17 มกราคม  2565    -ไม่ออก-
งวดวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565   เลข 3 ตัวท้าย  “485”
งวดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  เลขหน้า 3 ตัว  “085”
งวดวันที่   1 มีนาคม 2565      -ไม่ออก-
งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565      เลขหน้า 3 ตัว  “985”
งวดวันที่   1 เมษายน 2565    เลขท้าย 3 ตัว “578”
งวดวันที่ 16 เมษายน 2565    เลขหน้า 3 ตัว “859”  และ เลขท้าย 3 ตัว  “508”
จับตา กลุ่ม 2  “5” กับ “9”  งวดของปี 2565 ไม่ออกแค่งวดวันที่ 1 เมษายน 2565
งวดวันที่ 17 มกราคม  2565    รางวัลที่ 1   “880159”   เข้าหลักหน่วย  “9”  เข้าหลักสิบ “5” (159)  และ เลขท้าย 3 ตัว  “529” ( “5” หลักร้อย “9” หลักหน่วย)
งวดวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565  เลขท้าย 3 ตัว  “509” (5 หลักร้อย 9 หลักหน่วย)
งวดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  รางวัลที่ 1   “098597”  เข้าหลักสิบ “9” เข้าหลักร้อย  “5”  (597)   และเลขท้าย  3 ตัว  “592”  ( “5” หลักร้อย “9” หลักสิบ)
งวดวันที่   1 มีนาคม 2565       รางวัลที่ 1   “061905”  เข้าหลักหน่วย  “5”  เข้าหลักร้อยคือ “9”  (905)
งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565      เลขหน้า 3 ตัว “985”   ( “9” หลักร้อย  “5” หลักสิบ”)
งวดวันที่   1 เมษายน 2565     —-ไม่เข้าคู่—- แต่เลข “9” กระโดดไปอยู่หลักแสนของรางวัลที่ 1
งวดวันที่ 16 เมษายน 2565     รางวัลที่ 1  “395919” เข้าหลักหน่วย/หลักร้อย/หลักหมื่น  “9” เข้าหลักพัน “5”  และ เลขหน้า 3 ตัว “859” (“5” เข้าหลักสิบ “9” เข้าหลักหน่วย
-สรุปตัวเลขที่ 3 ที่มากับคู่เลข “5” กับ “9”
0 ออก “509”  เลขท้าย 3 ตัว งวดวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565  และออก “905” เลขท้าย 3 ตัว รางวัลที่ 1  งวดวันที่ 1 มีนาคม 2565 (061905)
1  ออก “159”  เลขท้าย 3 ตัว รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 17 มกราคม 2565 (880159)
2 ออก “592”  เลขท้าย  3 ตัว  งวดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
3 ยังไม่ออก
4 ยังไม่ออก
5 ยังไม่ออก
6 ยังไม่ออก
7 ออก “597” เลขท้าย 3 ตัว รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  (098597)
8 ออก “985” เลขหน้า 3 ตัว งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565 และ เลขหน้า 3 ตัว “859” งวดวันที่ 16 เมษายน 2565
9 ยังไม่ออก
ส่วนสถิติเลขที่น่าจับตามองในปี 2565 คือ เลข “8” มาทุกงวด
งวดวันที่ 17 มกราคม  2565    รางวัลที่ 1   “880159”   เข้าหลักแสน/หลักหมื่น  เลขหน้า 3 ตัว “786”
งวดวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565   รางวัลที่ 1   “944308”  เข้าหลักหน่วย  เลขท้าย 3 ตัว “485”
งวดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  รางวัลที่ 1   “098597”  เข้าหลักพัน  เลขหน้า 3 ตัว “085” และเลขท้าย 3 ตัว “816”
งวดวันที่   1 มีนาคม 2565       เลขหน้า 3 ตัว “834”
งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565      รางวัลที่  1   “737867”  เข้าหลักร้อย  เลขหน้า 3 ตัว “985”  เลขท้าย 3 ตัว  “989”   “788”
งวดวันที่   1 เมษายน 2565     รางวัลที่ 1   “970618”  เข้าหลักหน่วย  เลขหน้า 3 ตัว “738”  เลขท้าย 3 ตัว “578”   “870”
งวดวันที่ 16 เมษายน 2565    เลขหน้า 3 ตัว “895”   “289”   เลขท้าย 3 ตัว “508”   เลขท้าย 2 ตัว “58”
หมายเหตุ : ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้จ่าย
#บางกอกทูเดย์
Facebook Comments

Related post