Digiqole ad

“วิสดอม” จับมือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งศูนย์ป้องละเมิดลิขสิทธิ์อุตสาหกรรมกีฬา

 “วิสดอม” จับมือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งศูนย์ป้องละเมิดลิขสิทธิ์อุตสาหกรรมกีฬา
Social sharing
Digiqole ad

“วิสดอม” จับมือ กรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือถึงการวางแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมวางแผนจะจัดตั้ง IPAC (ไอแพค) ที่เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมกีฬา

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล ประธานสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา หรือ วิสดอม (Wisdom) เปิดเผยว่า ทางวิสดอม ได้เชิญ พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา และคณะ เข้าร่วมพบปะหารือกับ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ถึงแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยประเด็นหารือสำคัญ คือ การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกีฬา

“ซึ่งในการหารือครั้งนี้ได้ทราบถึงแนวทางการบริหารของนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่า “เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำในสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการ อย่าทำในสิ่งที่เราต้องการ” และทำให้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร เรียกว่า IPAC (ไอแพค) เพื่อให้คำแนะนำผู้ประกอบการที่ต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้เข้าถึงการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาง่ายขึ้น”

“นอกจากนี้ ทางกรมฯ ยังได้นำเครื่องหมายการค้าทั่วโลกมาวิเคราะห์แนวทางความนิยมระดับโลก เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญให้กับรัฐบาลในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจประเทศต่อไป และได้มีการทำ MOU (เอ็มโอยู) กับประเทศจีนเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากพบว่าปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการในประเทศไทยส่วนใหญ่จะถูกละเมิดลิขสิทธิ์โดยผู้ประกอบการในประเทศจีน”

“ในโอกาสนี้ ทางคณะได้ให้ข้อเสนอแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ IPAC (ไอแพค) ว่า ควรมีช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนการนำมาจดเครื่องหมายการค้า ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อคัดกรองงานให้กับศูนย์ IPAC (ไอแพค) และลดระยะเวลาการดำเนินการให้กับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม พร้อมกันนี้ ทางวิสดอมยังได้เรียนเชิญอธิบดีร่วมเป็นองค์ปาฐกถาในการสัมมนาที่ Wisdom (วิสดอม) จะจัดขึ้นในโอกาสต่อไป ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง”

Facebook Comments

Related post